Vrijwilligers voor sponsorwandeling

In onze laatste algemene ledenvergadering is een voorstel ingebracht om d.m.v. het organiseren van een sponsorwandeling geld in te zamelen voor een goed doel. Enerzijds omdat de gezondheid van onze medemens bijzonder belangrijk is, anderzijds omdat we verwachten dat hiervan een positieve uitstraling uitgaat ten gunste van onze vereniging.
Als goed doel is gekozen voor Stichting MS Research, mede omdat in Belfeld een organisatie actief is, die hetzelfde doel nastreeft. In deze organisatie “de Montventoetjes”, hebben o.a. MS-patiënten zitting. Hun doel is eveneens geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ziekte.
Wij willen dat doel graag steunen en hiervoor financiële middelen inzamelen.

Graag willen we je daarom vragen om (op vrijwillige basis) je aan te melden voor ondersteuning bij het uitvoeren van deze sponsorwandeling op de dag zelf, t.w. 27 mei 2018 voor de gehele dag of voor enkele uren. De wandeling duurt van 9:00 uur tot 17:00 uur. Ondersteuning is nodig bij: uitzetten en controle van de routes, inschrijven, kantine, foto's maken, etc.
Een kern van TLV-ers is reeds gestart met de voorbereidingen, mede gesteund door enkele leden van de Monventoetjes. Wil je mee helpen op de dag van de wandeling, aarzel dan niet om je hiervoor aan te melden. Klik dan op deze link: http://www.tlvtegelen.nl/contact 

Laat zien dat je hart voor de medemens op de juiste plaats zit!

Sponsorkliks: Wilt u onze vereniging sponsoren?

Aankopen via internet....

Lees meer