Ledenvergadering 22-03-2013

Op vrijdag 22 maart 2013 werd in de kantine van tennisvereniging TLTC de 22e algemene ledenvergadering van TLV-Tegelen gehouden. Hierin werd door het bestuur rekenschap afgelegd van het gevoerde beleid en het gebruik van de financiële middelen. Deze bespreking werd in een leuke en geanimeerde sfeer door vele leden bijgewoond. 
Na afloop hebben de leden onder gezellig gekeuvel genoten van een warm buffet, dat weer in goede aarde viel.

Sponsorkliks: Wilt u onze vereniging sponsoren?

Aankopen via internet....

Lees meer