InschrijvenContributie

Heeft u belangstelling om lid te worden van onze vereniging of wenst u inlichtingen, kijkt u dan onder "Contact Inschrijven". Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een van de bestuursleden (zie Bestuur).

Contributie:

De contributie bedraagt €  35,00 per jaar, welke bij vooruitbetaling moet worden voldaan.
De contributie wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering voor het komende jaar vastgesteld.

Betaalwijze:

Een keer per jaar wordt ieder lid verzocht om binnen een gestelde termijn de verschuldigde contributie over te maken op:

IBAN nummer: NL86 INGB 0000 3452 47
t.n.v.               Trim- en LoopVereniging

Opzegtermijn:

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar. Hierna is de opzegtermijn 1 maand.
Wij wijzen u erop dat een niet tijdige opzegging alsnog leidt tot een betalingsverplichting van contributie.

Sponsorkliks: Wilt u onze vereniging sponsoren?

Aankopen via internet....

Lees meer