Ledenvergadering 21-3-2014

Op vrijdag 21 maart 2014 werd in de zojuist prachtig gerenoveerde kantine van tennisvereniging TLTC de 23e algemene ledenvergadering van TLV-Tegelen gehouden. Hierin werd door het bestuur rekenschap afgelegd van het gevoerde beleid en het gebruik van de financiële middelen. 

Deze bespreking werd in een goede en geanimeerde sfeer door 37 leden bijgewoond. 
Na afloop hebben de leden onder gezellig gekeuvel genoten van een warm buffet, dat weer in goede aarde viel. Tevens werden hierbij foto's getoond van de TLV-activiteiten vanaf 2009 t/m 2013. 

Sponsorkliks: Wilt u onze vereniging sponsoren?

Aankopen via internet....

Lees meer