13-03-2015 Alg.Ledenvergadering

Op vrijdag 13 maart heeft de algemene ledenvergadering van TLV-Tegelen plaatsgevonden. Bijgewoond door 40 leden heeft het bestuur o.a. rekenschap afgelegd over het gebruik van de financiën en het gevoerde beleid.
Enkele punten, die verder aan de orde kwamen, waren o.a.:
- verkiezing "wandelman/vrouw" van 2014: echtpaar Leo en Claar Caniëls
- aftreden van Mieke Rouleaux voor het beheren van "lief en leed"
- aanmelding van nieuw bestuurslid: Willem Fillekes
- beleid voor komende jaren, o.a. project "Tegelen Fit"

De avond werd afgesloten met een uitgebreid buffet.
Een gedetaillerd verslag van deze ledenvergadering wordt door secretaris Theo Janssen uitgewerkt.

Sponsorkliks: Wilt u onze vereniging sponsoren?

Aankopen via internet....

Lees meer